Management şi Coordonare Transnaţională (WP2)

Coordonator: St George’s Community Hub, Marea Britanie
Durată: 36 luniâ

Activități

Scopul acestui WP este de a livra aspectele transnaționale ale proiectului în mod eficient printr-un plan dedicat de acțiune coordonată. Parteneriatul a fost de acord că acest proiect are nevoie de un WP separat pentru activitatea transnațională, datorită complexității suplimentare de organizare a formatorilor pentru a participa la o parte din activitățile transnaționale ca parte a feedback-ului și a cerințelor de formare profesională, precum și sprijinirea înființării în ceea ce privește diseminarea și transferul mai amplu, dar în special livrarea seminarului final de exploatare transnațională la Bruxelles din aprilie 2016. Coordonatorul transnațional cu sediul în St. George va fi, de asemenea, responsabil pentru inițierea întâlnirilor transnaționale și a altor activități transnaționale (cum ar fi formarea inițială a formatorilor) întocmirea agendelor, minutelor și acțiunilor după fiecare întâlnire pentru a se asigura că acestea sunt trimise la parteneri în 2 săptămâni de la întâlnire. Coordonatorul va fi, de asemenea, responsabil cu sprijinirea atât a evaluatorului extern cât și a cercetătorilor externi în ceea ce privește elementul transnațional atât al cercetării de birou cât și celei de teren, dar mai ales în cea mai complexă cercetare de teren în ceea ce privește urmărirea realizărilor remarcabile. Coordonatorul Transnațional va organiza formatori programul inițial de 5 zile de formare a formatorilor care urmează a fi întreprins în Marea Britanie în iulie 2014, și va lucra cu formatorii de experți pentru a elabora și prezenta programul de formare în ECVET.

Parteneriatul a fost de acord ca toate întâlnirile să se desfășoare în limba cea mai comună și anume Engleza.

Întâlniri cheie

Decembrie 2013, Marea Britanie – pentru lansarea proiectului și revizuirea specificațiilor de cercetare pentru a fi produse de organizația de cercetare numită.

Mai 2014, Franța – pentru a primi versiunea finală a cercetării de birou, pentru a revizui analiza nevoilor de instruire și formare profesională propuse de formatorii să aibă loc în Marea Britanie, în luna iulie 2014.

Decembrie 2014, Atena – pentru a revizui programul de formare de 5 zile cu experții și a pilota programele de formare finale, stabilirea versiunii finale a platformei de e-learning și revizuirea primului proiect de structura și conținut al programului de e-learning și Ghidul formatorilor .

Mai 2015, Italia – pentru a revizui progresul fiecărui program pilot de instruire livrat în fiecare context național; analiza progreselor cu acreditare națională și lucrul pentru atingerea recunoașterii ECVET, analizarea raportului intermediar și abordarea oricăror informații restante.

Octombrie 2015, România – pentru a revizui programele de formare pilot, stabilirea adaptărilor și modificărilor la programele finale de formare a formatorilor, conținutul e-learning și ghidul formatorului astfel încât să poată fi tradus în versiunile finale pentru fiecare țară.

Aprilie 2016, Belgia – conectarea diseminării finale și a conferințelor transnaționale de exploatare și primire în Parlamentul European, precum și revizuirea raportul final la EACEA și abordarea oricăror informații restante solicitate.

Iunie 2016, Marea Britanie – pentru a revizui programul, a evalua impactul și sustenabilitatea pe termen lung și revizuirea cerințelor pentru raportul final.

Iulie 2014, Marea Britanie – programul de formare propus pentru tehnologii portabile în școală în curriculum, dar, de asemenea, pentru a revizui conținutul livrat pe baza revizuirii zilnice.

Rezultate

  1. Planul de Acțiune Transnațional
  2. Strategii de Comunicare
  3. Urmărire și Întâlniri Transnaționale