Scop şi obiective

Scopurile proiectului

Reabordarea nepotrivirilor actuale de abilități și omisiuni de competențe în cadrul diferitelor sectoare (public, privat, ONG-uri) care angajează lucrători în servicii atinse de bande și rezultatele criminalității în rândul bandelor în Europa.

Obiectivele Proiectului

 • Producerea de profile actuale și adecvate de ocupare/de lucru pentru cei care lucrează cu bande și impactul criminalității în rândul bandelor în comunități din întreaga Europă, un profil relevant în fiecare țară europeană parteneră și față de care rezultatele noii învățării pot fi identificate.
 • Identificarea în fiecare țară parteneră de sectoare-cheie, organizații și job-uri roluri care lucrează în cadrul criminalității în rândul bandelor și cu impactul criminalității în rândul bandelor (poliție, probațiune, activitățile pentru tineret, sănătate, servicii sociale, educație, comunități).
 • Identificarea prin cercetare de birou și consultativă în fiecare țară parteneră a cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor necesare pentru a dezvolta capacitatea și a asigura angajamente îmbunătățite și cu mai mult succes, cu bande și membri ai bandelor care operează cu scopul de a reduce criminalitatea în rândul bandelor în viitor.
 • Identificarea rezultatelor de învățare comune agreate la nivel european mai relevant decât parteneriatul EUGANGS.
 • Elaborarea unui program VET nou și inovator, relevant în cadrul structurilor de instruire formală, informală și non-formală, care poate fi, de asemenea, livrat ca CDP (Centru pentru Dezvoltare Profesională) pentru cei care lucrează deja în acest domeniu, dar la fel de relevante pentru cursanții care adoptă calificări vocaționale/profesionale inițiale în învățământul convențional actual și în furnizarea de instruire.
 • Livrarea unui curs de master pentru cinci formatori experți (câte unul din fiecare țară), (iulie 2014).
 • Instruirea a minim cinci formatori (experți) în fiecare țară din medii formale, informale și non-formale de instruire cu privire la livrarea programului sau părți ale programului.
 • Acreditarea programului de formare a formatorilor și noul program VET la nivel național și să introducerea acestuia în ECVET.
 • Pilotarea programului de formare profesională, cu un minim de zece cursanți din fiecare țară identificați ca cursanți țintă primari (roluri de locuri de muncă), ca rezultat al cercetării.
 • Revizuirea și adaptarea programului de formare la grupul țintă participant.
 • Negocierea cu furnizorii de formare convențională care oferă în prezent formare vocațională/profesională inițială cu privire la modul în care noile rezultate ale învățării ar putea fi integrate în programele lor de formare convenționale asigurându-se că noul profil de ocupare/rol/loc de muncă este recunoscut oficial în sectoarele în cauză.
 • Dezvoltarea de alternative flexibile/online, pentru instruirea față în față în medii mai tradiționale.