Rezultatele consultarilor din Italia

În Modena, un grup de profesioniști și voluntari implicați în proiectul EUGangs au discutat despre strategiile orientate spre împiedicarea activităților bandelor din oraș. Grupul a fost extrem de reprezentativ pentru principalii actori locali din domeniul politicilor pentru tineri: organizații de voluntari, servicii sociale, profesioniști implicați în școlile potențial afectate de acest flagel, servicii de mediere a conflictelor și operatori care activează în centrele de tineri.

Discuția s-a centrat, în principal, pe nevoile de bază exprimate de rețea. Aceasta există deja dar, în unele cazuri, nu se poate activa pentru desfășurarea acțiunilor eficiente pe termen scurt.