Rezultate aşteptate

  • Un nou program de formare a formatorilor care integrează cunoștințele și competențele în furnizarea de formare convențională (formală, non-formală, informală), pentru a le permite să îi instruiască pe cei care lucrează în acest domeniu.
  • Crearea de comunități mai sigure și mai coerente, prin autorizarea celor care lucrează cu bande și rezultatele criminalității în rândul bandelor de a face acest lucru mai eficient și în condiții de siguranță.
  • Un nou program de formare profesională care reflectă și oferă abilitățile, cunoștințele și competențele necesare tuturor celor care lucrează cu bande și rezultate ale criminalității în rândul bandelor.
  • Un program VET relevant în formarea vocațională și profesională formală și non-formală pentru toți cei care lucrează (remunerat/neremunerat), cu bande și membri ai bandelor, cum ar fi poliția, serviciile de probațiune, sănătate și servicii sociale, organizațiile de educație și formare, organizațiile comunitare și activiști din comunitate, dar, de asemenea, membri ai bandelor înșiși, cu scopul de a acoperi lacunele identificate în cunoștințe, aptitudini și competențe.