Rapoarte suplimentare din zona Walsall

Prezentul raport reprezintă prima etapă a proiectului EUGANGS în Walsall. Asigură o imagine de ansamblu asupra problemelor privitoare la bandele din zona Walsall, a modului în care profesioniștii din variate organizații lucrează cu tinerii și a celui în care colaborează aceștia. Se bazează pe interviuri cu profesioniștii și foști membri ai bandelor, alături de dovezile documentare.

Download report
Download report summary