Management şi Coordonare (WP 1)

Coordonator: Titan Ltd, Marea Britanie
Durată: 36 luni

Activități

Scopul acestui WP este de a asigura deplina conformitate cu cerințele de management, administrative și financiare EACEA, pentru livrarea și raportarea cu privire la proiect. Deși Titan va conduce acest pachet de lucru, grupul de management global transnațional al proiectului va fi responsabil și va avea responsabilitate egală pentru:

 1. administrarea proiectului la nivel național,
 2. alocarea de sarcini de lucru, termene și programe pentru a livra proiectul la nivel național și în termenele transnaționale
 3. control bugetar și autorizarea cheltuielilor la nivel național, controlul global al calității livrării la nivel național.

Titan se va asigura că mecanismele de monitorizare detaliată, de evaluare și de revizuire sunt în vigoare pentru ca toți partenerii să le folosească pentru a se asigura că proiectul este conform cu cerințele EACEA. Acesta va respecta standardele EFQM prin aceea că Controlul Calității va avea următoarele scopuri și obiective:

 • De a se asigura că sistemele și procesele de management al calității sunt în ordine
 • De a implica în mod activ toți partenerii în procesul de management al calității chiar de la început
 • De a supraveghea evoluția pachetului de lucru cu un rezumat pentru a oferi feedback-ul de formare pe tot parcursul proiectului, în plus față de rapoartele generale de sinteză care să însoțească rapoartele intermediare și finale.
 • De a opera activitatea riguroasă și sistematică și monitorizarea financiară cu ajutorul unor sisteme ușor de folosit bine stabilite.
 • De a produce rapoarte intermediare și finale, care încorporează feedback și probe de la toți partenerii
 • De a construi pe și de a proiecta împreună proceduri de management al calității cuprinse în toate celelalte pachete de lucru.

Rezultate

 1. Manualul și planul de lucru pentru Managementul de proiect
  Manualul cu toate șabloanele va fi încărcate pe extranet-ul managementului de proiect pentru a fi accesat de toți partenerii.
 2. Rapoartele de monitorizare trimestriale
  Titan va oferi șabloanele pentru rapoartele calitative și financiare trimestriale. Aceste modele vor fi utilizate de către toți partenerii și transmise direct la Titan.
 3. Raport intermediar
  Raportul interimar, așa cum este cerut de EACEA prezentat până la termenul limită cu toate dovezile suplimentare cum se cere, inclusiv rapoartele de evaluare formative și intermediare.
 4. Raport Final
  Raportul final cu exemple de produse, toate rapoartele și dovezile prezentate până la termenul limită la EACEA sprijinite cu raportul final de evaluare și de cercetare.
 5. Extranet-ul managementului de proiect – instrument web
  St. George în parteneriat cu ACTION Synergy va înființa un extranet de management de proiect pentru ca partenerii să-l utilizeze pentru a încărca toate documentele de proiect relevante.