Cercetare de Birou şi Consultativă (WP4)

Coordonator: Titan Ltd, Marea Britanie
Durată: 4 luni

Scopul acestui WP este de a produce un raport inițial de cercetare de birou, care poate fi utilizat imediat, de la început, în cadrul proiectului pentru a ridica gradul de conștientizare a decalajului în pregătire în acest domeniu în cadrul Instruirii Vocaționale Profesionale. Raportul final va fi utilizat pentru a identifica factorii de decizie politică în guvernul local/regional/național, precum și cei responsabili pentru furnizarea formării în serviciile publice.

Cinci țări vor fi implicate: Marea Britanie, Franța, Italia, România și Grecia. Cercetarea de birou va fi întreprinsă în fiecare țară pentru a evalua ceea ce este disponibil în prezent și unde, și pentru a identifica oricare cele mai bune practici.

Noi propunem o abordare consultativă a cercetării condusă de acțiuni ale comunității utilizând principiile Asset Based Community Development (ABCD: McKnight, Statele Unite ale Americii), până la o Metodologie de Cercetare Participativă Bazată pe Comunitate. Această abordare le permite comunităților să fie în centrul atenției în proiectarea și punerea în aplicare a procesului de cercetare încurajând și stabilind participarea și dreptul de proprietate asupra procesului, printr-o acțiune cetățean – cadru de soluție al comunității.

Perspectiva importantă este că oamenii, familiile și organizațiile bazate pe comunități mai largi au capacități destul de extraordinare care ar putea fi mobilizate pentru a ajuta la satisfacerea problemelor-cheie de siguranța în comunitate, cum ar fi bandele și violența juvenilă care afectează tinerii și comunitățile lor. Autoritățile locale și Agențiile publice se confruntă cu noi modalități de modelare și furnizare a serviciilor publice locale.

Rezultate

  1. Cadrul Cercetării de birou și specificații 
    O specificație legată de cercetare va fi produsă pentru prima întâlnire transnațională în decembrie 2013, pentru a fi luată în considerare.
  2. Seminarii de Consultare
    Două ateliere de lucru vor avea loc în care rezidenți cheie vor fi implicați în activități de cercetare de 35 de cercetători din comunitate si facilitatori comunitari prin acțiuni de „învățare socială”, mai degrabă decât prin consultare directă. Ei vor beneficia de o mai bună înțelegere a dinamicii asociative bandei, impactul lor local asupra siguranței comunității și oportunități de a construi capacitatea de intervenționist și activitatea în cadrul comunității lor.
  3. Raportul de Cercetare de Birou – Rapoarte contextuale pentru fiecare țară parteneră
    Un raport final concentrat pentru un public inițial și intern, și mai târziu pentru un public extern, publicul va fi elaborat în decembrie 2015. O lucrare academică, care include rezultatele cheie și concluziile va fi generată în cazul în care este posibil, folosind rezultatele și constatările din raportul final.