Atelierul Instruirea Experților – CIPRU

Atelierul Instruirea Experților din cadrul Proiectului EUGANGS a fost finalizat cu succes

Eurosuccess Consulting a finalizat cu succes atelierul de expunere experiențe pe tema “Gestionării Bandelor sau Tinerilor Expuși Riscurilor”.

Sesiunea de instruire a fost alcătuită din cinci întruniri care au avut loc în Nicosia, între 05.11.2014 – 03.12.2014.

La instruire, au luat parte douăzecișidouă de persoane, implicate în educație și / sau care aparțin grupului țintă al proiectului sau care au fost considerate a fi expuse riscurilor de devenire ținte ale bandelor, ca și persoane interesate de subiect (cum ar fi avocați, asistenți sociali, psihologi, profesori din învățământul liceal și universitar, sociologi, polițiști, voluntari și așa mai departe).

Aspectele discutate în timpul sesiunii de instruire au fost următoarele:

  • Configurarea politicilor
  • Comunicare interpersonală
  • Mediul de lucru sigur
  • Abordări psihologice
  • Structura socială

La finalul instruirii, participanții au primit certificatul de participare.

Următoarea etapă, care va începe în prima perioadă a anului 2015, reprezintă transferul de cunoștințe și materiale / metodologii de instruire pe care participanții le-au obținut, către mediile lor de lucru, colegii lor și persoanele conexe acestora.

Bandele domină majoritatea orașelor mari din Uniunea Europeană și totuși, nu există niciun program educațional sistematic, de sprijin și compact care să gestioneze cadrul politicilor structurale, culturale, sociale, psihologice și publice, generale, în care funcționează respectivele bande.

Scopul proiectului este ca abilitățile și deficiențele să fie clasificate, pentru dezvoltarea unui program educațional care să ajute profesioniștii ce gestionează consecințele infracțiunilor bandelor și efectele lor negative.

Organizațiile din Marea Britanie, Cipru, Grecia, România și Italia au participat la acest proiect din 01.10.2013 și până la finalizarea sa, în 30.09.2016.

Pentru mai multe informații, dați click aici pentru broșura proiectului și / sau accesați website-ul proiectului www.eugangs.eu și website-ul Eurosuccess Consulting www.eurosc.eu.