Analiza Nevoilor de Formare (WP5)

Coordonator:  CEIS, Italia
Durată: 3 luni

Acest WP continuă să se bazeze pe rezultatele cercetării din fiecare țară. Cercetarea de birou a identificat o formă de prevederi relevante în fiecare țară și la ce nivel există. Din acestea, partenerii vor putea să identifice dacă prevedere este urmărită la cei care lucrează cu bande, și în ce mod.

Echipa de cercetare va oferi partenerilor chestionarele de sondaj:

  • Orientate spre cei care lucrează deja în acest domeniu (remunerați/neremunerați)
  • Orientate spre formatori în sectoarele în care aceștia lucrează

Rezultate

  1. Specificații referitoare la Analiza nevoilor de formare
    Din februarie 2014 fiecare partener va folosi versiunea finală a instrumentului de studiu pentru a obține date pentru țara lor.
  2. Raportul Analizei Nevoilor de formare
    Fiecare partener va prezenta raportul național, în propria limbă și în limba engleză, cu traduceri ale chestionarelor în engleză. Acest lucru va fi considerat în detaliu la întâlnirea din Franța din mai 2014, versiunea finală fiind produsă după o discuție la această întâlnire.