Action Synergy (GR)

Fondată în 1987, această organizație educațională a participat într-un număr considerabil de proiecte educaționale europene, cum ar fi COMETT, PETRA, SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, ARTICOLUL 6, ADAPT, TEMPUS, PHARE.

Zonele cheie de expertiză a Action Synergy’s S.A. includ: dezvoltarea de metodologii de învățare, dezvoltarea tehnologiilor educaționale, dezvoltarea de cursuri și module care utilizează metodologii inovatoare, cum ar fi: metodologii de învățare deschise/flexibile, e-learning, învățarea analizei nevoilor, dezvoltarea de profiluri profesionale și liste de abilități și competențe, dezvoltarea sinergiilor la nivel local, național și transnațional.

Action Synergy S.A. este o organizație TIC C&D, bazată pe aplicații de instruire și cunoaștere care este implicată în mod activ în dezvoltarea de tehnologii de educație, metodologii de formare și dezvoltarea de cursuri de formare e-learning. Acest partener dispune de o experiență îndelungată în gestionarea și coordonarea de proiecte europene. Este în prezent coordonator a zece proiecte LLP și participă în calitate de partener în alte patru proiecte, în diferite domenii.

De asemenea, Action Synergy lucrează în domeniul integrării grupurilor sociale cu risc de excludere (probleme de integrare a romilor), integrarea imigranților și formarea profesională a lucrătorilor sociali care lucrează în închisori și deținuți. Un alt domeniu este promovarea dezvoltării, recunoașterea și acreditarea de abilități și competențe profesionale a diferitelor grupuri țintă, folosind ECVET.

Rolul în cadrul Proiectului

ACTION va sprijini Titan și St. George’s Hub în stabilirea unui sistem de management de proiect, folosind experiența îndelungată de a lucra pe proiecte, cum ar fi acesta. Ei vor configura un extranet al proiectului.

ACTION va conduce dezvoltarea de module e-learning/de sprijin, în scopul de a oferi o opțiune de învățare mixtă pentru viitorii cursanți și de a crea un instrument durabil pentru utilizare odată ce proiectul a fost finalizat.

Referitor la ceilalți parteneri, ACTION se va asigura că profesioniștii relevanți, activiștii din comunitate și foștii membri ai bandelor sunt recrutați în cadrul proiectului de la faza de cercetare până la cea de piloți și vor fi implicați în reflecție și feedback pentru a îmbunătăți resursele și produsele dezvoltate.

Persoană de contact: Balaska Anastasia – Director Education & Training | euprograms@action.gr |www.action.gr