ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κάθε χώρα βρίσκεται σε διαφορετικό στάδιο ανάπτυξης ως προς την κουλτούρα των συμμοριών.  Με την συνένωση συνεργατών από την Ευρώπη ενθαρρύνουμε :

  1. την πιο γρήγορη ανάπτυξη ιδεών σε μερικές περιοχές
  2. την  ανάλυση και την αντανάκλαση στις κοινωνίες όπου έχει εξαπλωθεί η κουλτούρα των συμμοριών, κάτι που θα βοηθήσει την περαιτέρω αξιοποίηση του και την αξιοποίηση σε χώρες εκτός εταιρικής σχέσης στις οποίες θα μεταφερθεί αυτό το πρόγραμμα
  3. την πρόκληση της επικρατούσας σκέψης και πρακτικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των μελών συμμοριών

Η προώθηση της κοινής αναγνώρισης των τίτλων σπουδών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εφαρμογής του πλαισίου του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ακαδημαϊκών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση σε ευρωπαϊκή κλίμακα είναι ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων στην Ευρώπη όπως ορίστηκε στη Διακήρυξη της Μπολόνια, στη Διακήρυξη της Κοπεγχάγης και στη Συνθήκη της Λισαβόνας, εκφράζοντας τη δέσμευση αυτής της εταιρικής σχέσης για ευρύτερη διάδοση, βάζοντας το νέο πρόγραμμα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού συστήματος ακαδημαϊκών μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Το περιεχόμενο του νέου προγράμματος κατάρτισης θα προσεγγίσει θέματα σχετικά με τη διαφορετικότητα (συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων εθνικής μειονότητας των μελών των συμμοριών, της ανάμιξης των φύλων) και τη γλώσσα σε κάθε χώρα.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών αλλά και τα προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με όλα τα υποστηρικτικά μέσα θα μεταφραστούν στη γλώσσα κάθε συνεργάτη αποδεικνύοντας την δυνατότητα μεταφοράς. Η πλατφόρμα του e-learning με τα ηλεκτρονικά  περιεχόμενα θα είναι επίσης διαθέσιμη στις γλώσσες όλων των συνεργατών.