ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το Eugangs διοχετεύει τις προσπάθειες οκτώ στρατηγικών ευρωπαίων συνεργατών από πέντε κράτη μέλη. Η καθοδήγηση εκφράζεται με τη συνεργασία μεταξύ ενός μεγάλου δημόσιου οργανισμού (Titan), ως ο αιτών,  και ως συντονιστής. Μια τοπική οργάνωση με πλούσια εμπειρία στη διαχείριση κοινωνιών που πλήττονται από την αυξανόμενη κουλτούρα  των συμμοριών.

Η συγκροτούμενη ομάδα έχει αποκτήσει ευρεία γνώση των επιπτώσεων της εγκληματικότητας στους ανθρώπους, στις κοινότητες και στο δημόσιο τομέα, παρέχοντας εκπαίδευση για τη στήριξη πολλών δημόσιων και κοινοτικών υπηρεσιών που είναι επηρεασμένες από την κουλτούρα των συμμοριών (αστυνομία, επιτήρηση, κοινωνικές υπηρεσίες, οικογένεια, παιδιά, σχολεία, απασχόληση νέων και εταιρίες ιδιωτικής φύλαξης).

Διαθέτει εξειδίκευση στην πιστοποίηση, στα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, στην ανάπτυξη επαγγελματικής κατάρτισης και στην διασφάλιση της ποιότητας, μαζί με τεράστια εμπειρία στη διάθεση e-learning, συνεπώς κάθε συνεργάτης θα είναι υπεύθυνος για τουλάχιστον μια ενότητα του προγράμματος η οποία θα εκφράζει τις δυνατότητες τους.