ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6)

Συντονιστής : GIP-FAR, Γαλλία
Διάρκεια : 7 μήνες

Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης των εκπαιδευτικών αναγκών, ο στόχος αυτού του Πακέτου Εργασίας είναι να αναπτύξει το περιεχόμενο του τελικού προγράμματος κατάρτισης για το 5νθήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ειδικούς που θα πραγματοποιηθεί στο Birmingham τον Ιούλιο του 2014. Αυτό θα αποτελέσει τη βάση για το τελικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών για να χρησιμοποιηθεί σε κάθε χώρα.

Αφού συμφωνηθεί το περιεχόμενο της κατάρτισης σαν τελικό προσχέδιο, κάθε εταίρος θα στείλει ένα έμπειρο εκπαιδευτή στο Ηνωμένο Βασίλειο να αναλάβει το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών στον Ιούλιο του 2014.  Στη χώρα τους, οι εκπαιδευτές θα εκπαιδεύσουν επιπλέον 5 εκπαιδευτές για να αναπτυχθεί μια εξειδικευμένη ομάδα εκπαιδευμένων εκπαιδευτών. Αυτό θα δώσει σε κάθε συνεργάτη χρόνο για να εξετάσει περισσότερο όποιες τροποποιήσεις χρειάζονται σε σχέση με την ανάδραση, ιδιαίτερα όσον αφορά  τη γλώσσα και τον πολιτισμό.

Μια τελική έκδοση του προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών και του οδηγού εκπαίδευσης θα δημιουργηθεί μόλις ολοκληρωθούν όλα τα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών σε κάθε χώρα.

Αποτελέσματα

  1. Εκπαιδευτικό περιεχόμενο για ένα 5νθήμερο πρόγραμμα κατάρτισης ειδικών
  2. Πενθήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Ηνωμένο Βασίλειο
  3. Προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτών στη χώρα κάθε συνεργάτη μέχρι το Φεβρουάριο του 2015
  4. Οδηγός για την κατάρτιση εκπαιδευτών
  5. Κοινή έκθεση μέχρι το Μάρτιο του 2015