ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΕΠΙΡΡΟΗ (ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10)

Συντονιστής : Titan Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο
Διάρκεια : 18 μήνες

Στόχος αυτού του Πακέτου Εργασίας είναι να προκαλέσει τη μεγαλύτερη επίδραση από το πρόγραμμα για να διασφαλίσει μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Θα δημιουργηθεί μια χρήσιμη έκθεση για την στρατηγική βιωσιμότητας και του σχεδίου δράσης, που θα συνδέονται ξεκάθαρα με την διάδοση και την αξιοποίηση.

Ξεκάθαρα στα προϊόντα που προτείνονται για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και αξιοποίηση περιλαμβάνονται:

 • Το Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET)
 • Το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών
 • Η ένταξη και πιστοποίηση των εκπαιδευτικών ενοτήτων  σε άλλα επαγγελματικά προγράμματα κατάρτισης/Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Εκπαίδευση κατά την διάρκεια της εργασίας / Πιστοποιημένα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης  (CPD) σε κάθε χώρα για εργαζόμενους
 • Περιεχόμενο E-learning και μέσα στήριξης στη γλώσσα όλων των συνεργατών.
 • Οδηγοί και μέσα για τους εκπαιδευτές

Οι ομάδες στόχος για την αξιοποίηση χωρίζονται σε τρεις ξεχωριστές κατηγορίες οι οποίες χρειάζεται να ταυτιστούν στην βάση δεδομένων των ενδιαφερομένων μελών : τελικοί χρήστες των διαθέσιμων προϊόντων, άτομα που λαμβάνουν αποφάσεις (συμπεριλαμβανομένων αυτών που μπορεί να αποφασίσουν να ξεκινήσουν να χρησιμοποιούν τα προϊόντα του προγράμματα), υποστηρικτές,  ενδιαφερόμενες ομάδες. Αυτές θα συμπεριλαμβάνουν επαγγελματικά δίκτυα όπως η Ένωση Ευρωπαϊκών αστυνομικών Κολεγίων, ESHA, εμπορικές ενώσεις, υπουργεία παιδείας, οργανισμοί εκπαίδευσης εκπαιδευτών κλπ.

Αποτελέσματα

 1. Βιωσιμότητα και στρατηγική επιρροής και σχέδιο δράσης μέχρι τον Οκτώβριο του 2014
 2. Δίκτυο και βάση δεδομένων με τα ενδιαφερόμενα μέρη μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2016
 3. Ανάπτυξη του δικτύου των ενδιαφερόμενων μερών σε κάθε χώρα (βάση της ήδη περιεκτικής λίστας των εταίρων) και σε όλη την Ευρώπη
 4. Πνευματικά Δικαιώματα/ Συμφωνητικό  Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 5. Πιστοποίηση στο πλαίσιο του Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET)
  Στόχος είναι  η ένταξη του εκπαιδευτικού προγράμματος της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET). Στόχος θα είναι να εργαστεί με την ομάδα ECVET για θα βοηθήσει να διαδοθεί το αποτέλεσμα. (http://www.ecvet-team.eu)
 6. Έκθεση Βιωσιμότητας
 7. Τελική Εκδήλωση αξιοποίησης – Απρίλιος 2016
  Το St. George’s θα οργανώσει την τελική εκδήλωση αξιοποίησης που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλες τον Απρίλιο του 2016. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν όλοι οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί συμπεριλαμβανομένων μερικών εκπαιδευτών και άλλων ειδικών.