ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ E-LEARNING ΜΕΣΩΝ (ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8)

Συντονιστής : ACTION, Ελλάδα
Διάρκεια : 20 μήνες

Στόχος αυτού του πακέτου Εργασίας είναι να αναπτύξει μια έκδοση e-learning για το πρόγραμμα εκπαίδευσης των δασκάλων και το πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  ώστε να διατεθεί σε όλη την Ευρώπη και να μεγιστοποιηθεί η επιρροή του όσον αφορά την συνεχή δυνατότητα διάδοσης.

Το Πακέτο Εργασίας θα αναπτυχθεί σε δύο φάσεις :

 1. Την αρχική ανάπτυξη της πλατφόρμας e-learning με βάση την υπάρχουσα πλατφόρμα e-leaning της ACTION
 2. Την ανάπτυξη του περιεχομένου για το e-learning με βάση το περιεχόμενο των μαθημάτων που πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία και του οδηγού για τον εκπαιδευτή. Επίσης, όποια βοηθήματα είναι χρήσιμα για τους εκπαιδευτές θα είναι διαθέσιμα για κατέβασμα από αυτή την πλατφόρμα.

Αποτελέσματα 

 1. Προσαρμοσμένη Πλατφόρμα E-Learning
  Δημιουργία της Πλατφόρμας E-Learning για την διάδοση της  e-learning  έκδοσης για την εκπαίδευση του εκπαιδευτή και τον οδηγό του εκπαιδευτή  στην οποία θα μεταφερθεί το ηλεκτρονικό περιεχόμενο και τα βοηθήματα. Η πλατφόρμα θα είναι σε θέση να υποστηρίζει όλες τους τύπους formats (βίντεο, ήχο, εφαρμογές flash κλπ.) ώστε να γίνει το περιεχόμενο διαδραστικό για τους εκπαιδευτές
 2. Έκδοση του E-Learning  περιεχομένου των μαθημάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2015
 3. Έκδοση του E-Learning περιεχομένου του εκπαιδευτικού προγράμματος της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μέχρι τον Οκτώβριο του 2015.
 4. Εγχειρίδιο της Πλατφόρμας E-Learning μέχρι το τέλος Μαρτίου 2015
 5. Πιλοτική εφαρμογή της Πλατφόρμας E-Learning μέχρι το τέλος Αυγούστου 2016
  Οι πέντε έμπειροι εκπαιδευτές στην κάθε χώρα θα επανεξετάσουν το διαδικτυακό πρόγραμμα ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα και το περιεχόμενο της με τους μελλοντικούς μαθητές στο νέο πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.